Kontakt

2014-02-27

Powiatowy Urząd Pracy Krasnystaw
ul. Mostowa 4, 22-300 Krasnystaw

telefon: (0-82) 576-69-17,576-62-67, 576-60-62
fax: (0-82) 576-60-30
NIP: 564-15-05-564 

 Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

czynny jest w godzinach
7:30 - 15:30 

Przyjmowanie interesantów w godzinach 8:00 - 15:00

 

 

Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorek od 9:00 do 14:00

 

 

Dyrekcja

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel wew.

pok/piętro

Janusz Rzepka

Dyrektor PUP w Krasnymstawie

250

102/ I piętro

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej ( CAZ )

 

Dział Rynku Pracy

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew

pok/piętro

 

Sylwia Kościuk-Chlewicka

Kierownik Działu Rynku Pracy

272

110/ I piętro

 

Barbara Wilkołazka

Stanowisko ds. programów

272

110/ I piętro

 

Marcin Miś

Stanowisko ds. szkoleń

254

01/ parter

 

Alicja Matczuk

Stanowisko ds. szkoleń

254

01/ parter

 

Marta Mazurek

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy

253

03/ parter

 

Beata Onuch-Turzyniecka

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy

253

03/ parter

 

Mariola Tkaczyk

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy

262

111/ I piętro

 

Agnieszka Kołodziejczyk

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy

262

111/ I piętro

 

Monika Zaprawa

Specjalista ds. programów

262

111/ I piętro

 

Dział Pośrednictwa i Poradnictwa

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew.

pok/piętro

 

Ewa Mąka

Kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa

260

04/ parter

 

Dorota Ciołek

Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa

259

04/ parter

 

Monika Mazurek

Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa

259

04/ parter

 

Agnieszka Prasał

Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa

259

04/ parter

 

Ewa Szkałuba-Frankowska

Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa

258

05/ parter

 

Iwona Pitucha

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy

257

05/ parter

 

Katarzyna Matysiak

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy 

257

05/ parter

 

Katarzyna Mazurek

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy

259

04/ parter

 

Anna Magier-Bulak

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy

257

05/ parter

 

Paweł Nagowski

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy/Zezwolenie pracy sezonowej cudzoziemcy

256

06/ parter

 

Anna Fornal

Stanowisko ds. doradztwa zawodowego

269

07/ parter

 

Małgorzata Kawałkowska

Stanowisko ds. doradztwa zawodowego 

269

07/ parter

Rejestracja i Ewidencja

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew.

pok/piętro

Ewa Chwil

Stanowisko ds. rejestracji

255

08/ parter

Michał Maślona

Stanowisko ds. naliczania świadczeń

252

02/
parter

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew.

pok/piętro

Justyna Krochmalska

Główny Księgowy – Kierownik Działu

264

105/ I piętro

Agnieszka Bereza

Stanowisko ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, PFRON

265

106/ I piętro

Klaudia Wojtal

Stanowisko ds. ZUS

265

106/ I piętro

Jolanta Muda

Specjalista ds. programów

265

106/ I piętro

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew.

pok/piętro

Monika Piłat

Stanowisko ds. organizacyjno -administracyjnych, Kadry

263

108/I piętro

Dorota Gadomska

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

200

101/I piętro

Michał Kiciński

Stanowisko ds. informatyki

251

107/I piętro

 

 

e-mail:

lukk@praca.gov.pl

pup-krasnystaw@pupkrasnystaw.pl

dyrektor@pupkrasnystaw.pl

kierownik.rynkupracy@pupkrasnystaw.pl

eures@pupkrasnystaw.pl

efs@pupkrasnystaw.pl

oferty_pracy@pupkrasnystaw.pl

szkolenia@pupkrasnystaw.pl

sekretariat@pupkrasnystaw.pl

ksiegowosc@pupkrasnystaw.pl

rynekpracy@pupkrasnystaw.pl

kadry@pupkrasnystaw.pl

poradnictwo@pupkrasnystaw.pl

posrednictwo@pupkrasnystaw.pl

rejestracja@pupkrasnystaw.pl

 

Wersje artykułu

NR TYTUŁ DATA AUTOR
27 Kontakt 2022-08-03 10:54:03 Kiciński Michał
26 Kontakt 2021-11-03 09:27:39 Kiciński Michał
25 Kontakt 2021-11-03 09:26:32 Kiciński Michał
24 Kontakt 2021-11-03 09:25:01 Kiciński Michał
23 Kontakt 2021-11-03 09:24:13 Kiciński Michał
22 Kontakt 2021-09-21 10:17:08 Kiciński Michał
21 Kontakt 2021-07-30 12:42:27 Kiciński Michał
20 Kontakt 2021-05-13 14:43:52 Kiciński Michał
19 Kontakt 2020-12-31 10:16:12 Kiciński Michał
18 Kontakt 2020-12-11 10:03:35 Kiciński Michał
17 Kontakt 2020-12-11 10:02:44 Kiciński Michał
16 Kontakt 2020-12-10 12:52:37 Kiciński Michał
15 Kontakt 2020-10-27 11:20:06 Kiciński Michał
14 Kontakt 2020-01-15 10:10:58 Kiciński Michał
13 Kontakt 2019-11-15 14:18:49 Kiciński Michał
12 Kontakt 2019-08-13 09:19:24 Kiciński Michał
11 Kontakt 2019-08-01 07:46:15 Kiciński Michał
10 Kontakt 2019-07-30 13:01:38 Kiciński Michał
9 Kontakt 2019-04-10 13:16:52 Kiciński Michał
8 Kontakt 2019-04-10 13:12:53 Kiciński Michał
7 Kontakt 2018-06-18 11:47:10 Kiciński Michał
6 Kontakt 2018-06-18 11:47:10 Kiciński Michał
5 Kontakt 2018-06-18 11:45:19 Kiciński Michał
4 Kontakt 2016-01-04 07:44:35 Kiciński Michał
3 Kontakt 2014-02-27 18:11:29 PUP Krasnystaw
2 Kontakt 2014-02-27 18:10:37 PUP Krasnystaw
1 2014-02-27 15:21:32 PUP Krasnystaw