Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie


Wersja: 20
Data utworzenia: 2014-02-27 15:21:32
Autor: PUP Krasnystaw
Data modyfikacji: 2021-05-13 14:43:52
Zmodyfikował(a): Kiciński Michał

Kontakt

Powiatowy Urząd Pracy Krasnystaw
ul. Mostowa 4, 22-300 Krasnystaw

telefon: (0-82) 576-69-17,576-62-67, 576-60-62
fax: (0-82) 576-60-30
NIP: 564-15-05-564 

 Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie

czynny jest w godzinach
7:30 - 15:30 

Przyjmowanie interesantów w godzinach 8:00 - 15:00

 

 

Dyrektor Urzędu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków
we wtorek od 9:00 do 14:00

 

 

Dyrekcja

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel wew.

pok/piętro

Janusz Rzepka

Dyrektor PUP w Krasnymstawie

250

102/ I piętro

Andrzej Jakubiec

Zastępca Dyrektora PUP w Krasnymstawie

261

103/ I piętro

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej ( CAZ )

 

Dział Rynku Pracy

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew

pok/piętro

 

Marcin Miś

Stanowisko ds. szkoleń

254

01/ parter

 

Alicja Matczuk

Stanowisko ds. szkoleń

254

01/ parter

 

Marta Mazurek

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy

253

03/ parter

 

Beata Onuch-Turzyniecka

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy

253

03/ parter

 

Barbara Wilkołazka

Stanowisko ds. programów

272

110/ I piętro

 

Igor Stasiuk

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy

262

111/ I piętro

 

Agnieszka Kołodziejczyk

Stanowisko ds. instrumentów rynku pracy

262

111/ I piętro

 

Monika Zaprawa

Specjalista ds. programów

262

111/ I piętro

 

Sylwia Kościuk-Chlewicka

Specjalista ds. programów

254

03/
parter

 

Dział Pośrednictwa i Poradnictwa

 

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew.

pok/piętro

 

Ewa Mąka

Kierownik Działu Pośrednictwa i Poradnictwa

260

04/ parter

 

Dorota Ciołek

Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa

259

04/ parter

 

Monika Mazurek

Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa

259

04/ parter

 

Agnieszka Prasał

Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa

259

04/ parter

 

Ewa Szkałuba-Frankowska

Stanowisko ds. ewidencji i pośrednictwa

258

05/ parter

 

Iwona Pitucha

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy

257

05/ parter

 

Katarzyna Matysiak

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy 

257

05/ parter

 

Katarzyna Mazurek

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy

259

04/ parter

 

Anna Magier-Bulak

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy

257

05/ parter

 

Mariola Osiewicz

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy

257

05/ parter

 

Paweł Nagowski

Stanowisko ds. pośrednictwa pracy/Zezwolenie pracy sezonowej cudzoziemcy

256

06/ parter

 

Karolina Fornalska

Stanowisko ds. doradztwa zawodowego

269

07/ parter

 

Anna Fornal

Stanowisko ds. doradztwa zawodowego

269

07/ parter

 

Małgorzata Kawałkowska

Stanowisko ds. doradztwa zawodowego 

269

07/ parter

Rejestracja i Ewidencja

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew.

pok/piętro

Ewa Chwil

Stanowisko ds. rejestracji

255

08/ parter

Jadwiga Czuba

Stanowisko ds. rejestracji

255

08/ parter

Michał Maślona

Stanowisko ds. naliczania świadczeń

252

02/
parter

Dział Finansowo - Księgowy

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew.

pok/piętro

Justyna Krochmalska

Główny Księgowy – Kierownik Działu

264

105/ I piętro

Agnieszka Bereza

Stanowisko ds. Europejskiego Funduszu Społecznego, PFRON

265

106/ I piętro

Zofia Fidecka

Stanowisko ds. ZUS

265

106/ I piętro

Jolanta Muda

Specjalista ds. programów

265

106/ I piętro

Dział Organizacyjno - Administracyjny

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Tel. wew.

pok/piętro

Monika Piłat

Stanowisko ds. organizacyjno -administracyjnych, Kadry

263

108/I piętro

Dorota Gadomska

Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

200

101/I piętro

Michał Kiciński

Stanowisko ds. informatyki

251

107/I piętro

 

 

e-mail:

lukk@praca.gov.pl

pup-krasnystaw@pupkrasnystaw.pl

dyrektor@pupkrasnystaw.pl

kierownik.rynkupracy@pupkrasnystaw.pl

eures@pupkrasnystaw.pl

efs@pupkrasnystaw.pl

oferty_pracy@pupkrasnystaw.pl

szkolenia@pupkrasnystaw.pl

sekretariat@pupkrasnystaw.pl

ksiegowosc@pupkrasnystaw.pl

rynekpracy@pupkrasnystaw.pl

kadry@pupkrasnystaw.pl

poradnictwo@pupkrasnystaw.pl

posrednictwo@pupkrasnystaw.pl

rejestracja@pupkrasnystaw.pl