Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie ogłasza nabór NR 1/2015 na wolne stanowisko urzędnicze "Specjalista do spraw kontroli w Dziale Rynku Pracy "

2015-01-28

POWIATOWY URZĄD PRACY W KRASNYMSTAWIE OGŁASZA NABÓR NR 1/2015 NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE "Specjalista do spraw kontroli w Dziale Rynku Pracy ".Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Krasnymstawie ul. Mostowa 4 w sekretariacie urzędu, lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „Dotyczy naboru Nr 1/2015 na stanowisko: specjalista do spraw kontroli w Dziale Rynku Pracy” - w terminie do dnia 10 lutego 2015 r. do godz. 16.00. więcej…